ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ طبالفق 

سلام

تعداد شهداي باغسياه افزايش يافت؟

کسي که در راه

طلب علم بميرد مات شهيدا.

کسي که در راه طلب روزي حلال بميرد مات شهيدا.

کسي که در حلت مريضي بميرد مات شهيدا.

کسي که با وضوبميرد مات شهيدا. ....

تعداد شهداي باغ آسيا 2458659785نفر بوده که از باغ آسياي قديم خبري نيست

از کساني که اطلاعي دارند جهت افزايش شهدا خبر کنند.